Rehabilitering


Rehabilitering skiller seg klart fra nybyggprosjekter, og karakteriseres ofte av uforutsette forhold underveis i prosjektene. Samtidig byr rehabiliteringsprosjekter på uante muligheter til å ta vare på eldre byggs kvaliteter og særegenheter.

Betonmast har bred erfaring fra store og komplekse rehabiliteringsprosjekter. Vår evne til rask omstilling og det å kunne se muligheter der andre ser problemer, er avgjørende viktig for å sikre gode løsninger og fremdrift i rehabiliteringsprosjekter. Samtidig vet vi viktigheten av dialog og gjensidig respekt mellom alle deltakere i et rehabiliteringsprosjekt. Det er gjennom samspill vi best ivaretar eksisterende bygningsmasse.

Betonmast utfører ombyggings- og tilbyggsentrepriser samt rehabilitering og skadeutbedring.