Undervisningsbygg


Å bygge gode skoler er en investering i fremtiden, og en oppgave som er viktig både for samfunnet og for oss som entreprenør.

Vi i Betonmast bygger skoler, barnehager og universiteter, og er en betydelig aktør innen bygging for det offentlige. Vårt mål er å finne bærekraftige løsninger og materialvalg som gir lavest mulig driftskostnader gjennom byggets levetid.

Vi mener de beste resultatene kommer som følge av samspillentreprise der byggherre, arkitekt, landskapsarkitekt, rådgivende ingeniører, bygg- og teknisk entreprenør er organisert som en partneringallianse.

På denne måten får vi skoler med høye krav til lys, luft, akustikk og teknologi som sikrer et godt læringsmiljø for generasjoner fremover.