Kontakt oss

Kontaktinformasjon hovedkontor:

Schweigaardsgate 34 E, 0191 Oslo
Postboks 9416 Grønland, 0135 Oslo
Tlf.: +47 22 17 54 80
E-post: kontakt@betonmast.no


Betonmast Göteborg

Mölndalsvägen 42
41263 Göteborg

+ 47 22 17 54 80

Betonmast Eiendom

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

+47 22 17 54 80

Betonmast Trøndelag

Ingvald Ystgaards veg 1
7047 Trondheim

+47 90 98 00 99

Betonmast Ringerike

Verkstedveien 14
3516 Hønefoss

+47 22 17 54 80

Betonmast Rotstigen

Valdresvegen 3
2815 Gjøvik

+47 61 10 88 60

Betonmast TVB Bolig

Strømdaljordet 58
3727 Skien

+47 35 50 48 50

Betonmast Telemark

Strømdaljordet 58
3727 Skien

+47 35 50 48 50

Betonmast Røsand

Næringsveien 18
6530 Averøy

+47 71 51 79 00

Betonmast Buskerud-Vestfold

Horten Industripark, Bygg 24, 1 etg.
Nedre vei 8
3183 Horten

+47 22 17 54 80

Betonmast Boligbygg

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

+47 22 17 54 80

Betonmast Innlandet

Industrivegen 3
2850 Lena

+47 61 16 86 00

Betonmast Romerike

Storgata 10
2. etg
2000 Lillestrøm

+47 22 17 54 80

Betonmast Østfold

Kalnesveien 1
1712 Grålum

+47 22 17 54 80

Betonmast Bergen

Fjøsangerveien 50
5059 Bergen

+47 22 17 54 80

Betonmast Oslo

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

+47 22 17 54 80