Bygger administrasjonsfløy i massivtre på Moflata skole for Skien kommune

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Skien kommune om bygging av ny administrasjonsfløy i massivtre på Moflata skole i Skien. Kontrakten er en totalentreprise på 24,5 MNOK ekskl. mva. Moflata … [Les mer …]


Betonmast inn i Construction City

I dag ble det klart at Betonmast går inn som eier og utvikler av Construction City, sammen med AF Gruppen og OBOS. Alle tre vil flytte inn med nye hovedkontorer … [Les mer …]


Endrer navn til Betonmast

Betonmast Logo

BetonmastHæhres bygg- og eiendomsvirksomhet endrer navn til Betonmast. Navneendringen er en konsekvens av den vedtatte omorganiseringen av konsernet, annonsert i september. Omorganiseringen innebar at den tidligere konsernmodellen skulle erstattes av … [Les mer …]


Bygger ytterligere et byggetrinn på Reppetoppen for Godhavn

Illustrasjon av to boligblokker

Betonmast Trøndelag har signert kontrakt med Godhavn Utbygging AS om bygging av byggetrinn 4 på Reppetoppen i Trondheim. Kontrakten om totalentreprisen ble signert etter en innledende samspillsperiode. Kontraktsummen er på … [Les mer …]


Bygger Ullerål skole på Hønefoss

Illustrasjon av skolebygg med uteområder i front

Betonmast Ringerike skal bygge Ullerål skole på Hønefoss for Ringerike kommune. Kontrakten er på om lag 180 millioner kroner ekskl. mva. Kontrakten ble vunnet i sterk konkurranse med andre aktører. … [Les mer …]


Betonmast bygger omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune

Illustrasjon av lavblokk, sykehjem med uteområder

Betonmast Røsand skal bygge Rokilde omsorgsboliger og dagsenter for Kristiansund kommune. Kontrakten er en samspillsentreprise med en verdi på ca. 167 millioner kroner ekskl. mva. Den eksisterende bebyggelsen skal rives … [Les mer …]


Betonmast Telemark bygger om Lietorvet Handelssenter i Skien

Illustrasjon av Lietorvet handelssenter, et langstrakt, lavt bygg med butikker og mennesker på gateplan

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Lietorvet Eiendom AS om ombygging av Lietorvet handelssenter i Skien. Kontrakten er en samspillsentreprise på 31,6 MNOK ekskl. mva. Kontrakten omfatter prosjektering og ombygging … [Les mer …]


Betonmast rehabiliterer TINE-bygg

Betonmast har signert kontrakt med TINE om rehabilitering av et kontorbygg på Kalbakken i Oslo. Betonmast Oslo har fått oppdraget med å rehabilitere og bygge om et kontorbygg for TINE … [Les mer …]


Betonmast bygger villaleiligheter i Snipetorplia i Skien

Illustrasjon av nye boliger i eksisterende bebyggelse

Betonmast Telemark har signert kontrakt med Snipetorp AS om bygging av 16 villaleiligheter fordelt på syv bygg i Skien. Kontrakten er en totalentreprise på 56,7 MNOK eksklusive mva. Styret i … [Les mer …]


Bygger parkeringshus i Södertälje

Illustrasjon av parkeringshus med grønne planter på veggene

Betonmast Stockholm har inngått en kontrakt med Stockholms läns landsting om bygging av et nytt parkeringshus i Södertälje. Kontraktsverdien er på 75 millioner svenske kroner. God fart i Sverige Kontrakten … [Les mer …]