Selskaper

Betonmast er en av Norges største byggentreprenører. Virksomheten ble etablert i 2006, og omfatter i dag 13 selskaper lokalisert i de største markedene i Norge og Sverige.


 

Betonmast Bergen

Betonmast Bergen er blant de største byggentreprenørene i Bergensområdet, og driver primært med nybygg av nærings- og boligprosjekter.

Les mer

Betonmast Boligbygg

Betonmast Boligbygg er blant landets mest erfarne boligbyggere. Kjerneområdet vårt er standardisert boligbygging, men vi har også bred erfaring med integrerte bolig- og næringsprosjekter.

Les mer

Betonmast Eiendom

Betonmast Eiendom utvikler og gjennomfører eiendomsprosjekter hovedsakelig innenfor bolig og næringsbygg i sentrale områder. Lokalkunnskap er avgjørende i eiendomsutvikling.

Les mer

Betonmast Göteborg

Selskapet har som mål å utfordre de etablerte strukturene i den svenske entreprenørbransjen med hurtighet, dynamikk og nærhet til kunden.

Les mer

Betonmast Innlandet

Betonmast Innlandet er en totalleverandør i bygg- og anleggsbransjen. Selskapet utfører alle typer byggeoppdrag som bygging av skoler, næringsbygg, boliger, kjøpesenter og omsorgsboliger.

Les mer

Betonmast Oslo

Betonmast Oslo tar alle typer entrepriseoppdrag for både offentlige og private byggherrer i Stor-Oslo.

Les mer

Betonmast Ringerike

Betonmast Ringerike er et moderne entreprenørfirma med hovedvekt på store og kompliserte byggverk til forskjellige formål.

Les mer

Betonmast Romerike

Betonmast Romerike påtar seg oppdrag innen bolig, næring og rehabilitering. Prosjektporteføljen består av kontorbygg, blokkleiligheter, flerbrukshaller, lager, butikklokaler og omsorgsboliger.

Les mer

Betonmast Rotstigen

Betonmast Rotstigen er en betydelig og anerkjent leverandør av boliger og andre byggeoppdrag innenfor både nybygg og rehabilitering. S

Les mer

Betonmast Røsand

Betonmast Røsand bygger alle typer bygg, og er en av Midt-Norges største entreprenører innen bygg og anlegg.

Les mer

Betonmast Telemark

Betonmast Telemark er totalleverandør av entreprenørtjenester. Med solid lokal tilhørighet er vi engasjert i spennende prosjekter i hele Telemark fylke.

Les mer

Betonmast Trøndelag

Betonmast Trøndelag er et slagkraftig entreprenørselskap som har Trøndelag og omegn som markedsområde. Vi fokuserer på nybygg og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem, boligprosjekter, nærings- og industribygg.

Les mer

Betonmast TVB Bolig

Betonmast TVB Bolig er boligbygger og forhandler av Hellvikhus. Vi har kontorer i Skien, Bø og Sandefjord med Telemark, Vestfold og Kongsberg kommune som marked.

Les mer

Betonmast Østfold

Betonmast Østfold er en totalentreprenør som er sterkt tilstede i lokalmarkedet. Prosjektporteføljen består av blant annet skoler, kontor- og lagerbygg, industrianlegg, boliger og hoteller.

Les mer


Betonmast Bergen

Fjøsangerveien 50
5059 Bergen

+47 22 17 54 80

Betonmast Boligbygg

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

+47 22 17 54 80

Betonmast Buskerud-Vestfold

Horten Industripark, Bygg 24, 1 etg.
Nedre vei 8
3183 Horten

+47 22 17 54 80

Betonmast Eiendom

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

+47 22 17 54 80

Betonmast Göteborg

Mölndalsvägen 42
41263 Göteborg

+ 47 22 17 54 80

Betonmast Innlandet

Industrivegen 3
2850 Lena

+47 61 16 86 00

Betonmast Oslo

Schweigaards gate 34E
0191 Oslo

+47 22 17 54 80

Betonmast Ringerike

Verkstedveien 14
3516 Hønefoss

+47 22 17 54 80

Betonmast Romerike

Storgata 10
2. etg
2000 Lillestrøm

+47 22 17 54 80

Betonmast Rotstigen

Valdresvegen 3
2815 Gjøvik

+47 61 10 88 60

Betonmast Røsand

Næringsveien 18
6530 Averøy

+47 71 51 79 00

Betonmast Telemark

Strømdaljordet 58
3727 Skien

+47 35 50 48 50

Betonmast Trøndelag

Ingvald Ystgaards veg 1
7047 Trondheim

+47 90 98 00 99

Betonmast TVB Bolig

Strømdaljordet 58
3727 Skien

+47 35 50 48 50

Betonmast Østfold

Kalnesveien 1
1712 Grålum

+47 22 17 54 80